Κέντρα Ξένων Γλωσσών

1
Μεγάλου Αλεξάνδρου 38, Βέροια
Τηλέφωνο
2331022626