Λογοπεδικοί - Λογοθεραπευτές

1
Βετσοπούλου 70, Αλεξάνδρεια, Ημαθία
Τηλέφωνο
2333501545
2
Μ. Αλεξάνδρου 27, Αλεξάνδρεια, Ημαθία
Τηλέφωνο
2333024678
5
Βενιζέλου 4 & Μουμόγλου, Βέροια, Ημαθία
Τηλέφωνο
2331076476
6
Στουγιαννάκη 9, Νάουσα Ημαθίας
Τηλέφωνο
2332026526
8
Ελιάς 1, Βέροια, Ημαθία
Τηλέφωνο
2331027348