Υπεραστικά ΚΤΕΛ Ημαθίας

Ήρας 28, 59100, Βέροια
Σταθμαρχείο Τοπικών Δρομολογίων: 23310 23334
Σταθμαρχείο Βέροιας: 23310-22342
Αποθήκη Δεμάτων Βέροιας: 23310-70785
Σταθμαρχείο Νάουσας: 23320-22223
Σταθμαρχείο Θεσσαλονίκης: 2310-595432