Βήμα του Απόστολου Παύλου

Ο τόπος όπου ο Απόστολος των Εθνών Παύλος κήρυξε το Χριστιανισμό το πιθανότερο κατά το έτη 50-51 μ.Χ. και 57 μ.Χ. Η τοποθεσία αποτελεί Παγκόσμιο Προσκύνημα του Χριστιανισμού. Ολόκληρο τον μήνα Ιούνιο πραγματοποιούνται ετήσιες λατρευτικές εκδηλώσεις στη μνήμη του Αποστόλου Παύλου, γνωστές με τον γενικό τίτλο «Παύλεια», με αποκορύφωμα τον υπαίθριο διορθόδοξο εσπερινό στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, το βράδυ της 29ης Ιουνίου.